Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Tin tức      Thứ 3, 23/05/2017
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến32
 Lượt truy cập1,114,301
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ

1.Người thực hiện giao dịch : Ông Lê Văn Mỵ

2.Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

3.Mã chứng khoán giao dịch : HTC

4.Số lượng,tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 320.375 cổ phiếu, tỷ lệ 6,10%

5.Số lượng cổ phiếu đăng ký MUA: 50.000 cổ phiếu

6.Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 370.375 cổ phiếu, tỷ lệ 7,05%

7.Mục đích thực hiện giao dịch : Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần

8.Phương thức giao dịch : giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận

9.Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch : Từ ngày 11/05/2015 đến ngày 09/06/2015

-Thông báo số 69/2017/HTC-TB ngày 12/5/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2016
-Quyết định số 68/2017/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2017 về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2016
-Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐQT ngày 12/5/2017 về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016
-Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐQT ngày 12/5/2017 của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 12/5/2017
-Ký kết Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2017
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017 (Hợp nhất)
-Điều lệ Công ty Cô phần Thương mại Hóc Môn năm 2017
-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 53/2017/NQ-ĐHĐCĐ
-Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017 (Công ty mẹ)
-Nghi quyết số 47/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 20 tháng 04 năm 2017
-Nghi quyết số 46/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 20 tháng 04 năm 2017
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
-Thông báo về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
-Quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp
-Báo cáo thường niên năm 2016
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp
-Quyết định về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Báo Cáo Tài Chính năm 2016 (Hợp nhất) Sau kiểm toán
- Báo Cáo Tài Chính năm 2016 (Công ty mẹ) Sau kiểm toán
-Nghi quyết của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 20 tháng 03 năm 2017
-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thay đổi lần thứ 9 ngày 17/3/2017
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ