Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Tin tức      Thứ 3, 18/12/2018
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến5
 Lượt truy cập1,417,327
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ

1. Họ và tên : LÊ VĂN MỴ

- Quốc tịch: Việt Nam

- Năm sinh: 1953

- Số chứng minh thư:

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Địa chỉ liên lạc: /

- Điện thoại liên hệ:

- Fax:

2. Người có liên quan:

- Họ và tên: PHAN BẠCH NGỌC

- Số chứng minh thư:

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: không

- Mối quan hệ với cá nhân: Vợ

- Họ và tên: LÊ ANH PHƯƠNG

- Số chứng minh thư:

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phụ trách cửa hàng xăng dầu

- Mối quan hệ với cá nhân: Con

- Họ và tên: LÊ PHAN TRUNG HIẾU

- Số chứng minh thư:

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: không

- Mối quan hệ với cá nhân: Con

3. Mã chứng khoán giao dịch: HTC

4. Số tài khoản giao dịch :

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.074.240 cổ phiếu, tỷ lệ 9,77%

6.Số lượng cổ phiếu đã đăng ký Mua: 500.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch Mua: 20.000 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.094.240 cổ phiếu, tỷ lệ 9,95%

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: bà PHAN BẠCH NGỌC là: 100.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,91% và ông LÊ ANH PHƯƠNG là 490.710 cổ phiếu, tỷ lệ 4,46% và ông LÊ PHAN TRUNG HIẾU là : 100.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,91%

Thời gian thực hiện giao dịch : từ ngày 31/8/2018 đến ngày: 28/9/2018

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không thuộc khung giá kỳ vọng.

-Thông báo số 82/2018/HTC-TB ngày 03/12/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 81/2018/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018 về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2018
-Quyết định số 7570/QĐ-CT-XP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc Xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 26/10/2018
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2018
-Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 73/2018/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Hợp nhất)
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công ty mẹ)
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ