Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Giới thiệu      » Báo cáo tài chính   Chủ nhật, 17/12/2017
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến37
 Lượt truy cập1,210,851
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2017 (Hợp nhất)(27/10/17-00:11)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2017 (Công ty mẹ)(26/10/17-02:01)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2017 (Hợp nhất)(29/08/17-06:00)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2017 (Công ty mẹ)(29/08/17-06:25)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2017 (Hợp nhất)(27/07/17-23:39)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2017 (Công ty mẹ)(25/07/17-22:40)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017(25/07/17-04:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017 (Hợp nhất)(26/04/17-03:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017 (Công ty mẹ)(24/04/17-07:16)
 
 Báo cáo thường niên năm 2016(23/03/17-22:27)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2016 (Hợp nhất) Sau kiểm toán(20/03/17-07:50)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2016 (Công ty mẹ) Sau kiểm toán(20/03/17-06:10)
 
 Báo cáo quản trị năm 2016(25/01/17-03:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2016 (Hợp nhất)(24/01/17-03:33)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2016 (Công ty mẹ)(23/01/17-04:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016 (Hợp nhất)(28/10/16-04:35)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016 (Công ty mẹ)(27/10/16-04:31)
 
 Văn bản Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016(25/08/16-02:26)
 
 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016(25/08/16-02:09)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2016 (Hợp nhất)(20/08/16-02:00)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2016 (Công ty mẹ)(20/08/16-02:31)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016(28/07/16-03:47)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2016 (Hợp nhất)(27/07/16-04:37)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2016 (Công ty mẹ)(26/07/16-03:18)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 (Hợp nhất)(25/04/16-23:51)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 (Công ty mẹ)(25/04/16-23:46)
 
 Báo cáo thường niên năm 2015(06/04/16-23:03)
 
 Đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015(05/04/16-23:55)
 
  Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 (Hợp nhất) Sau kiểm toán(29/03/16-06:37)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2015 (Công ty mẹ) Sau kiểm toán(29/03/16-06:06)
 
 Báo cáo Quản trị năm 2015(28/01/16-03:41)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2015 (Hợp nhất)(22/01/16-02:45)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2015 (Công ty mẹ)(21/01/16-21:42)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 (Hợp nhất)(02/11/15-03:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 (Công ty mẹ)(22/10/15-05:22)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2015 (Hợp nhất)(19/08/15-03:01)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2015 (Công ty mẹ)(19/08/15-03:22)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 (Hợp nhất)(31/07/15-08:06)
 
 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015(27/07/15-03:46)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 (Công ty mẹ)(20/07/15-02:55)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)(11/05/15-05:35)
 
 Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015(11/05/15-05:13)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)(20/04/15-06:48)
 
 Báo cáo thường niên năm 2014(23/03/15-00:43)
 
  Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Hợp nhất(18/03/15-04:12)
 
  Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(18/03/15-04:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 (Hợp nhất)(02/02/15-04:58)
 
 Báo cáo Quản trị năm 2014(30/01/15-02:09)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 (Công ty mẹ)(19/01/15-04:44)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 (Hợp nhất)(12/11/14-04:25)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/10/14-03:06)
 
 Giải trình Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2014(22/08/14-00:03)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014 (Hợp nhất)(14/08/14-05:04)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014 (Công ty mẹ)(14/08/14-05:24)
 
 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2014(29/07/14-06:14)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 (Hợp nhất)(28/07/14-23:33)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/07/14-04:54)
 
 Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014(26/05/14-00:05)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2014 (Hợp nhất)(24/04/14-22:19)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/04/14-06:44)
 
 Báo cáo Thường Niên Năm 2013(26/03/14-22:48)
 
 Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 (đã kiểm toán) - Hợp Nhất(17/03/14-04:27)
 
 Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Mẹ(17/03/14-04:23)
 
 Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty đã lập khác với Báo cáo tài chính Hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013(13/03/14-02:57)
 
 Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Công ty đã lập khác với Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013(13/03/14-02:54)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý IV Năm 2013(26/01/14-23:50)
 
 Báo Cáo Quản Trị Năm 2013(26/01/14-23:55)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2013 (Công ty mẹ)(16/01/14-21:07)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý III Năm 2013(28/10/13-00:40)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2013 (Công ty mẹ)(16/10/13-05:09)
 
 Giải trình Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2013(01/10/13-00:22)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2013 (hợp nhất)(13/08/13-22:34)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2013 (Công ty mẹ)(13/08/13-04:43)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý II Năm 2013(31/07/13-03:44)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2013 (Công ty mẹ)(15/07/13-01:38)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý I Năm 2013(02/05/13-05:30)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2013 (Công ty mẹ)(19/04/13-05:28)
 
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán)(28/03/13-08:13)
 
  Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(28/03/13-07:43)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý IV Năm 2012(31/01/13-03:22)
 
  Báo Cáo Quản Trị Năm 2012(23/01/13-06:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2012 (Công ty mẹ)(23/01/13-06:29)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý III Năm 2012(31/10/12-01:20)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2012 (Công ty mẹ)(17/10/12-23:31)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 (hợp nhất)(03/08/12-07:41)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 (Công ty mẹ)(03/08/12-07:05)
 
 Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2012(24/07/12-05:31)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý II Năm 2012(24/07/12-05:22)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2012 (Công ty mẹ)(19/07/12-03:25)
 
 Báo Cáo Thường Niên Năm 2011(25/05/12-00:58)
 
 Giải trình chênh lệch LNST giữa BCTC Kiểm toán năm 2011 và BCTC Công ty tự lập(02/05/12-05:52)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2012 - Sau hợp nhất(02/05/12-03:20)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2012 - Trước hợp nhất(26/04/12-01:57)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán)(02/04/12-21:00)
 
 Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(02/04/12-21:37)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (chưa kiểm toán)(13/02/12-22:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2011 (chưa hợp nhất)(21/01/12-08:36)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2011 (Hợp nhất)(02/11/11-23:40)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2011 (trước hợp nhất)(23/10/11-22:49)
 
 Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (hợp nhất)(14/08/11-23:21)
 
 Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (trước hợp nhất)(14/08/11-23:43)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2011 (Hợp nhất)(28/07/11-03:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2011 (Chưa hợp nhất)(20/07/11-05:38)
 
 Báo cáo tài chính (hợp nhất) Quý I Năm 2011(11/05/11-00:57)
 
 Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2011(22/04/11-22:02)
 
 Báo Cáo Thường Niên Năm 2010(30/03/11-04:13)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2010 (đã kiểm toán)(28/03/11-05:20)
 
 Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) Năm 2010 - chưa hợp nhất(16/03/11-23:18)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2010 - Hợp nhất(10/02/11-23:07)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2010(25/01/11-05:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2010 (Hợp nhất)(28/10/10-05:48)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2010(21/10/10-00:34)
 
 Báo cáo soát xét báo cáo tài chính (hợp nhất) 6 tháng đầu năm 2010(25/08/10-04:22)
 
 Báo cáo kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (trước hợp nhất)(11/08/10-22:05)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2010 - Hợp nhất(26/07/10-00:59)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2010(20/07/10-04:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2010 - Hợp nhất(05/05/10-05:56)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2010(22/04/10-06:59)
 
 Báo cáo thường niên năm 2009(18/03/10-06:03)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (đã được kiểm toán)(18/03/10-05:10)
 
 Báo cáo tài chính năm 2009 (đã được kiểm toán) - Công ty mẹ(12/03/10-03:04)
 
  Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2009 (Hợp nhất)(11/11/09-03:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2009(23/10/09-04:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II - Năm 2009(28/07/09-00:25)
 
 Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán (Công ty mẹ)(23/04/09-01:45)
 
 Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2008 đã kiểm toán(23/04/09-00:56)
 
 Báo cáo thường niên năm 2008(13/04/09-04:22)
-Thông báo số 136/2017/HTC-TB ngày 12 tháng 12 năm 2017 về việc giải tỏa cổ phiếu ESOP
-Quyết định số 6203/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hố Chí Minh về cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.
-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt II năm 2017
-Nghị quyết 128/2017/NQ-HĐQT ngày 16/11/2017 của Hội đồng quản trị về phiên họp ngày 16 tháng 11 năm 2017
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2017 (Hợp nhất)
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2017 (Công ty mẹ)
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2017 (Hợp nhất)
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2017 (Công ty mẹ)
-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt I năm 2017
-Thông báo số 117/2017/HTC-TB ngày 11/8/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2017
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ