Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn

Ngày đăng: 14/12/2023

Là chủ đầu tư Dự án Nhà máy giết mỗ gia súc công nghiệp tại xã Xuân Thới Thượng. trong đó, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là một trong những cổ đông sáng lập và sở hữu 35,00% vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN:

- Địa chỉ : 179, Ấp 1, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : (08) 3595 1616 - Fax: (08) 3595 1818

- Mã số thuế : 0312789319

- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

Trong đó, giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là 42.000.030.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ ba mươi ngàn đồng), chiếm tỷ lệ 35,00%.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0312789319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 5 năm 2015. Đăng ký lần 1 ngày 17 tháng 1 năm 2017. Đăng ký thay đối lần thứ 2 ngày 19 tháng 01 năm 2018.

- Ngành nghề hoạt động: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, chi tiết: Giết mổ gia súc. Bán buôn thực phẩm, chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh, chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Danh sách Ban Giám đốc :

1. Ông TÔ VĂN LIÊM - Giám đốc

2. Ông PHAN VÂN SANG - Phó Giám đốc

3. Ông NGUYỄN HUY HOÀNG - Phó Giám đốc

4. Bà ĐÀO THỊ PHƯỢNG - Kế toán trưởng