QUYẾT ĐỊNH 09/2024/QĐ-HĐQT BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày đăng: 19/06/2024

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn