Dịch vụ

Bán buôn và bán lẻ hàng công nghệ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng, nông hải sản- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ sinh hoạt, dịch vụ du lịch- Kinh doanh và cung ứng vật tư - kỹ thuật: Xăng, dầu, nhớt, mỡ công nghiệp, phân bón, hóa chất, thiết bị.

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Thương Mại - Đầu Tư - Tổng Hợp Hóc Môn, theo Quyết định số 7508/QĐ-UB, ngày 14 tháng 11 năm 2001, của Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh về việc chuyển Công ty Thương Mại - Đầu Tư - Tổng Hợp Hóc Môn thành Công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Tìm hiểu chi tiết

Giới thiệu